தமிழ் மற்றும் அறிவியல் ஆய்வுகள் இதழ்

GAYATHRI TEKNOLOGICAL

RESEARCH & PUBLICATION

91 - 9487567793
Email to : tamiljournal@yahoo.com
OPEN ACCESS

 

உங்கள் ஆய்வு இதழ்களை சமர்பிக்க வேண்டிய மின் அஞ்சல்

tamiljournal@yahoo.com

 

தமிழ் மற்றும் அறிவியல் ஆய்வுகள் இதழ்

Editorial Board

 

தலைமை ஆசிரியர்

முனைவர் மு. மாரிதாஸ்

காயத்ரி அறிவியல் மையம்,

பாளையம்கோட்டை

 

ஆசிரியர் குழு

 

க. முத்துலட்சுமி

உதவி பேராசிரியர்,

தமிழ் துறை மற்றும் ஆய்வு றமயம்

அரசு கல்லூரி

சித்தூர்

பின்ககோடு – 678104

மின்னஞ்சல்: muthusenthil2010@gmail.com

 ப. சீனிவாசன்

உதவி பேராசிரியர்

தமிழ் துறற, பெஸ்ட் கல்வியல் கல்லுரி, மலியம், மயிலாடுதுறற, தமிழ்நாடு, இந்தியா

மின்னஞ்சல்: sribalu1986@gmail.com

ம. சாலினி

உதவி பேராசிரியர்,

அரசு ஆசிரியர் கல்வியல் நிறுவனம்,பெருந்துறை, ஈரோடு, தமிழ் நாடு

ஜனார்த்தனன்

உதவி பேராசிரியர்,

தமிழ் துறை,

புனித சேவியர்ஸ்  கல்லூரி,

பாளையம்கோட்டை,

தமிழ் நாடு